DNieuws

Op 8 februari 2024 maakten het Europees Parlement en de Europese Raad een voorlopig akkoord over de invoering van de Europese Disabilitycard (invalidenkaart). Dit gebeurde sneller dan normaal. Leden van het Europees Parlement die bondgenoten zijn van de organisaties van mensen met een beperking, hebben de procedure versneld om vóór de Europese Verkiezingen in juni 2024 een akkoord te hebben. 

Dit maakte de EUD [Europese Unie van Doven, red.] bekend op haar website. 

Het officiële rapport over het akkoord is nog niet gepubliceerd. Daarom weet de EUD nog niet precies wat er wel en niet in staat.  
Wel kan de EUD al informatie geven over een paar dingen in het akkoord: 

  • De kaart kan ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld Erasmus+. Dove studenten die in het buitenland willen studeren, hebben dankzij deze kaart toegang tot ondersteuning en voorzieningen tijdens hun studie daar, afhankelijk van het gastland. 
  • Afspraken over transportdiensten (op enkele uitzonderingen na). 
  • Er komt een EU-website met toegankelijke informatie over de kaart. EUD wil dat die informatie ook beschikbaar is in nationale gebarentalen. 
  • De kaart wordt gratis uitgegeven en verlengd. 
  • De EU-lidstaten mogen zelf kiezen of ze de kaart langer dan de standaardperiode van 3 maanden willen laten gelden. 

Alle voorgestelde wijzigingen van de EUD stonden in het voorstel aan het Europees Parlement over de kaart, maar dit betekent niet dat die punten ook definitief worden aangenomen.  
Het is wel al duidelijk dat de volgende punten niet zijn aangenomen met als gevolg dat: 

  • Mensen met een beperking die voor een langere periode naar een ander land verhuizen, bijvoorbeeld voor werk, geen toegang hebben tot sociale zekerheidssteun. Het Europees Parlement zorgde er wel voor dat de Europese Commissie binnen een jaar na de toepassing van deze richtlijn eventuele problemen rondom de steun uit de sociale zekerheid evalueert. 
  • De EU niet betaalt voor de invoering van de kaart door de lidstaten. 

Helaas duurt het nog wel minimaal 42 maanden voordat de EU-lidstaten de Europese Disabilitycard in kan voeren in hun eigen landen. In die tijd zitten ook 30 maanden die nodig is om de nationale wetgeving om te zetten. Dit betekent dat het nog 4 jaar duurt voordat de kaart gebruikt kan worden.

Bron: www.eud.eu 
Vertaling + revisie: Jos de Winde 

Deel dit

Geef een reactie

Ga naar de inhoud